biểu hiện bệnh vàng da

Khi nào cần điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh

chua-benh-vang-da-dc161

Cung cấp đầy đủ nước và năng lượng (qua cho bú hoặc truyền dịch), truyền albumin và dùng một số loại thuốc để gia tăng