cách chọn giường nôi cũi

Chọn giường nôi cũi cho trẻ đúng cách và phù hợp

20120316-arlo-cui-nau

Chiều cao của cũi: Bạn cần đảm bảo chắc chắn bé không thể leo hoặc trườn qua cũi. Vị trí đặt cũi cần bảo đảm