chất gây nguy hiểm BPA

Bố mẹ cho trẻ tiếp xúc với thứ độc hại này thường xuyên mà không hay biết

hoa-chat-doc-hai

BPA có trong những tờ hóa đơn, biên lai là một chất gây rối loạn nội tiết mạnh mẽ, chất gây ung thư, độc với