chú ý mang thai lần 2

Mang thai lần 2 sau khi sinh mổ lần 1 cần lưu ý điều gì

srv_thumb

Ngoài ra, cần chú ý đến các dấu hiệu đau ở vết mổ cũ như: đau ngang trên xương mu, đau liên tục, ấn vào