học chữ sớm là gì

Cần dạy trẻ học chữ sớm và nên dạy trẻ đọc sớm như thế nào là đúng

day-tre-hoc-chu-som

Việc học chữ ở đây là việc nhận biết hình dáng của các con chữ, gặp đâu học đó, bé chưa thể hiểu ngay ý