làm đẹp cho trẻ từ nhỏ

Nhờ mẹ khéo chăm từ nhỏ cho bé mà con đẹp như hoa hậu

20141216083636-con1

Sumo được khen khiến mẹ cũng được thơm lây, mọi người khen tôi khéo chăm nên mới được một đứa con “đẹp như tranh vẽ”,