phương pháp dạy con kiểu Đức

Những đặc điểm cơ bản của phương pháp dạy con kiểu Đức là gì

1362025417_daycontulap_eva

Các trường học tại Đức luôn khuyến khích học sinh khám phá các hiện tượng vật lý thông qua các Dự án nhỏ liên quan