sơ cứu khi trẻ bị gãy răng

Khi trẻ vui chơi ngoài trời sơ cứu cấp cứu các tai nạn thế nào

Close-up of a woman tying a bandage on the injured arm of a crying girl (6-7)

Nếu trẻ đã lớn và biết hợp tác, hãy nhẹ nhàng đặt răng và lại hốc răng, bảo trẻ giữ chiếc răng đã gãy ở